WTZ Caritas w Krzywym Kole

Siedzibą Centrum Caritas im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole jest pięknie odrestaurowany XIX wieczny zabytek – żuławski dom podcieniowy.
W ramach tej placówki działają: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Polecane produkty

Baranek 1299

Królik wielkano…

Świecznik 1066/…

Miska z białymi…

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030