WTZ Żuromin

Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu przez warsztaty odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania u uczestników warsztatów:
- umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.
Całokształt terapii zmierza również w kierunku integracji uczestników ze środowiskiem, nabywania umiejętności komunikacji, nawiązywania poprawnych relacji w grupie, kształtowania samodzielności oraz poznawania norm i zasad społecznie obowiązujących. Prace podopiecznych wystawiane są na różnych kiermaszach i konkursach. Program rehabilitacji społecznej obejmuje również kształtowanie zaradności w zakresie adekwatnego zachowania w instytucjach użyteczności publicznej. W warsztatach odbywają się również zajęcia z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez fizykoterapeutę. Wszyscy uczestnicy WTZ są pod opieką psychologa i pielęgniarki.

Polecane produkty

Aniołek z makra…

Obraz 15 (haft …

Bombka choinkow…

Motorynka na bi…

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030