• 27 października 2023 10:46

27 października – Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Dzień ten został ogłoszony przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych i corocznie promuje misję i cele terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji, która ma za zadanie uaktywniać poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego i fizycznego. Terapię zajęciową stosuje się głównie w pracy z osobami z  niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi. Działania terapeutyczne obejmują także osoby starsze, dzieci z problemami w uczeniu się, osoby niedostosowane społecznie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem.

  • Udostępnij ten post:
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030