• 30 sierpnia 2021 10:18

W ramach wymiany dobrych praktyk, w piątek, 27 sierpnia gościlismy w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Spotkajmy się” w Lubiatowie w powiecie wejherowskim. 

W tym miejscu osoby z niepełnosprawnościami, korzystają, pod okiem specjalistów, z pracowni gospodarczo-ogrodniczej, komputerowo-poligraficznej, rękodzieła artystycznego i ceramiczno-papierniczej. Celem prowadzonych tam zajęć jest przygotowanie podopiecznych do aktywności zawodowej, a także kształtowanie u nich poczucia własnej wartości, postaw prospołecznych, obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone działania.`

Warsztaty służą osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, które – do chwili otwarcia placówki, w listopadzie 2014 roku – nie miały możliwości rehabilitacji oraz terapii. Dwukondygnacyjny, nowoczesny obiekt, zaprojektowany przez biuro architektoniczne "Limba" z Krakowa, usytuowany jest w nadmorskim lesie, na terenie zajmowanym niegdyś przez jednostkę wojsk rakietowych.

Siedziba warsztatów jest także miejscem lokalnej integracji. Anna Dymna wielokrotnie organizowała tam wieczory poetyckie, odbył się także koncert piosenek Kabaretu Starszych Panów, a sala teatralna nie mogła wówczas pomieścić publiczności.

Wizyta w Lubiatowie została zorganizowana dla uczestników Klastra WTZ "Sieci współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej”, który jest realizowany w partnerstwie z Oddziałem Pomorskim PFRON oraz finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

  • Udostępnij ten post:
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030